Добровільне колективне страхування життя

29.08.2006

Як показує практика корпоративне страхування життя і працездатності співробітників є досить ефективним інструментом кадрової політики.

Сформовані на ринку жорсткі конкурентні умови вимагають від компаній постійно підвищувати ефективність своєї діяльності. Основою стабільності і процвітання будь-якої компанії є кваліфіковані кадри. Необхідність залучення й утримання фахівців високого класу привела до того, що багато компаній прагнуть підняти рівень соціального захисту своїх співробітників. Подібні заходи знижують небажану для компанії плинність кадрів.

Страхування життя дозволяє матеріально стимулювати співробітників, не підвищуючи їх заробітну плату. Більш того, весь обсяг страхових платежів можна віднести на валові витрати компанії.

Багато людей, які отримують сьогодні гідну зарплату, стурбовані тим, що матеріальне благополуччя їх сімей може в будь-який момент похитнутися внаслідок несподіваної втрати здоров'я, працездатності, життя. Сімейний бюджет не завжди дозволяє відкладати кошти на майбутні витрати.

Компанія, яка допомагає своїм співробітникам у вирішенні цих проблем, значно виграє тим самим у плані соціальної політики. І всього цього можна домогтися за допомогою страхування життя.

Законодавчі зміни у сфері страхового бізнесу створили умови для високих темпів зростання ринку страхових послуг в Україні. Зокрема, новий імпульс був отриманий також після того, як українське законодавство дозволило укладати договори страхування в іноземній валюті, це дозволяє вибирати, в якому еквіваленті буде номінований поліс.

Українські страховики добилися включення в проект Податкового кодексу норми, згідно з якою дохід, спрямований громадянами на довгострокове страхування життя, буде виключатися з суми оподаткування. Наші програми страхування дозволяють застрахувати співробітників на випадок втрати працездатності, критичних захворювань, смерті, нададуть можливість накопичити додаткові кошти, а також забезпечити додаткову довічну пенсію.

Інтерес підприємства (страхувальника):

 • Страхування життя - це ефективний механізм здійснення соціальної та кадрової політики на підприємстві.
 • Підприємство є Страхувальником і самостійно визначає коло Застрахованих осіб.
 • Страхувальник визначає Вигодонабувачів по кожному страховому випадку.
  Зокрема, Вигодонабувачами можуть виступати:
  • Cтрахувальник;
  • Застрахована особа;
  • Особа, зазначена співробітником в якості Вигодонабувача;
  • Страхувальник, Застрахована особа і Вигодонабувач у визначеній Страхувальником пропорції.
 • Протягом всього терміну страхування підприємство-страхувальник має право змінювати коло Застрахованих осіб, Вигодонабувачів за укладеним договором страхування життя.
 • У разі звільнення співробітника в перебігу дії договору страхування, підприємству-страхувальнику виплачується викупна сума, за рахунок якої воно має можливість прийняти на роботу кваліфікованого спеціаліста або навчити нового.
 • Для програми з терміном оплати внесків 10 років і більше, страхові платежі в розмірі до 15% від заробітної плати співробітників, отриманої ним на протязі року, відносяться до валових витрат підприємства (згідно п.5.6.2. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства").
 • Можливість додаткового заохочення своїх співробітників без збільшення заробітної плати і, відповідно, без всіх передбачених законодавством нарахувань.
 • Можливість утримання своїх співробітників на тривалий термін, їх додаткова мотивація та залучення нових кваліфікованих фахівців.
 • Суми подальших страхових виплат будуть щорічно збільшуватися за рахунок додаткового інвестиційного доходу, отриманого від вигідного розміщення страховою компанією коштів накопичених страхових резервів.
 • Формування позитивного, соціально-орієнтованого іміджу підприємства в очах ділових партнерів і членів сімей працівників підприємства.
 • Усі застраховані працівники матимуть знижки при індивідуальному страхуванні життя.
 • Страхове покриття діє на території всього світу.
 • Страхові виплати при настанні страхових випадків здійснюються протягом 15 днів з моменту надання всіх необхідних документів, а у разі смерті Застрахованої особи - протягом 3 днів, що дозволяє отримати гроші саме в той момент, коли вони найбільше потрібні. Усі терміни обумовлюються індивідуально в Договорах (полісах), виходячи з побажань і особливостей роботи клієнта.

Одним з принципів роботи компанії є індивідуальний підхід роботи до клієнта.

Інтерес співробітника, застрахованого підприємством:

 • Співробітник по закінченні терміну дії Договору страхування отримає від страхової компанії значну грошову суму, накопичену за рахунок коштів підприємства-страхувальника і збільшену за рахунок інвестиційного доходу.
  Вона може виплачуватися співробітнику у вигляді:
  • одноразового платежу;
  • ренти (на певний строк або довічної);
  • додаткової пенсії (щомісячних платежів, що починаються після досягнення пенсійного віку).
 • У разі смерті працівника його сім'я має можливість отримати суттєву матеріальну підтримку.
 • Страхові внески, сплачені підприємством-страхувальником за довгостроковим договором страхування життя на користь працівника, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу останнього.

ЗАТ СК "Теком- Життя" пропонує широкий спектр страхових продуктів, що гарантують виплати при досягненні певного віку, втраті працездатності, захворюванні критичною хворобою або відходу із життя. Розроблені фахівцями нашої компанії поліси розрізняються за ступенем страхового захисту, вартості, періодичності оплати внесків та інших умов страхування.

Наші андеррайтери готові прорахувати і запропонувати Вашій увазі пакет страхових програм підібраних саме для Вашого підприємства, з урахуванням всіх необхідних побажань і пропозицій.

Для розрахунку індивідуальної програми страхування життя Вашим співробітникам, необхідні наступні мінімальні дані: рік народження, стать, посада і середня річна заробітна плата.